Υποστήριξη Μονάδων Υγείας

Καταγραφή Αναγκών & Μελέτη Σκοπιμότητας

Η SALVIA σε συνεργασία με τους ιατρούς και τους διευθυντές των μονάδων πλαστικής χειρουργικής και των εγκαυματικών μονάδων εκπονεί οργανωμένη καταγραφή αναγκών σε κάθε υφιστάμενη μονάδα που δέχεται περιστατικά εγκαυμάτων. Με τα στοιχεία αυτά αναπτύσσεται μια Μελέτη Σκοπιμότητας και Εφαρμογής για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων εγκαυματικών μονάδων, αλλά και μονάδων αποκατάστασης στο Δημόσιο σύστημα υγείας.

Επιπλέον η SALVIA οργανώνει δράσεις ώστε να συμβάλλει στην απαραίτητη εκπαίδευση και εξειδίκευση του απαιτούμενου προσωπικού που στελεχώνει αυτές τις μονάδες, εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Βελτίωση Μονάδων ή δημιουργία Νέων

Σύντομα διαθέσιμο

Hospital room
Empty hospital bed

Εξοπλισμός Μονάδων

Σύντομα διαθέσιμο

 

 

Εκπαίδευση Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού

Συνεργασίες

Από το 2019 οι ιδρυτές, ως άτυπη ακόμα ομάδα εθελοντών, είχαν αναπτύξει δίκτυο διεθνών συνεργασιών και επαφών με αντίστοιχες με την SALVIA οργανώσεις για το έγκαυμα. Η πιο χαρακτηριστική συνεργασία ήταν η διοργάνωση αποστολής των Ελβετών φυσιοθεραπευτών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο CHUV, το 2019 στην Ελλάδα, για τους εγκαυματίες από το Μάτι, με την υποστήριξη της FLAVIE, Ελβετικής Οργάνωσης για τους εγκαυματίες.

Οι συνεργασίες αυτές όσο αναπτύσσονται και επεκτείνονται βοηθούν τη SALVIA να εισέλθει ισότιμα στο διεθνές περιβάλλον για το έγκαυμα.

Αυτό συντελεί στην ανταλλαγή διεθνών εμπειριών και καλών πρακτικών και στην δημιουργία κοινών δράσεων, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ ιδιαίτερα σημαντικά ειδικά την τρέχουσα περίοδο του παγκόσμιου φαινομένου της Κλιματικής Κρίσης. Τα μέλη της Οργάνωσής μας έχουν έτσι μια ολιστική γνώση και θεώρηση για όσα συμβαίνουν διεθνώς, μαθαίνουν εγκαίρως χρήσιμες πληροφορίες και μπορούν να οργανώνουν τις δράσεις, να συμβάλουν στην μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα μας και να δημιουργούν διεθνή κανάλια υποστήριξης με πολλούς τρόπους.

Ημερίδες, Συνέδρια, Σύγχρονα Ιατρικά Δεδομένα

Η νοσηλεία ενός εγκαυματία ως πολυπαραγοντική νόσος απαιτεί συντονισμένο ομαδικό έργο με συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων όπως πλαστικός χειρουργός, εντατικολόγος, νεφρολόγος, ουρολόγος, παθολόγος, ψυχίατρος, τόσο στις ΜΕΘ όσο και στους εγκαυματολογικούς θαλάμους.

 

H SALVIA συμβάλλει στην προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας για το έγκαυμα και τη δημιουργία των προϋποθέσεων που οδηγούν στην καλλιέργεια και την αναβάθμιση των επιστημονικών ικανοτήτων των μελών εμπλεκόμενων ειδικοτήτων.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οργανώνονται δράσεις  ευαισθητοποίησης των ανθρώπων που ασχολούνται ενεργά με την Ιατρική εκπαίδευση, αλλά και προσπάθεια προσέλκυσης νέων ιατρών.

 

Η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και στην παρουσίαση των νεότερων δεδομένων. Επίσης η Οργάνωση ενθαρρύνει την προαγωγή της έρευνας, διαφόρων ερευνητικών πρωτοκόλλων και τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους επιστήμονες για μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμια διεθνούς κύρους.

Medical doctors at the conference

Εκπαίδευση Υγειονομικού Προσωπικού, Υποτροφίες

Medical doctors at the conference

Εκπαίδευση νοσηλευτών

Συνήθως η άφιξη ενός εγκαυματία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών δημιουργεί άγχος στους νοσηλευτές διότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Οι παρεμβάσεις και η διαχείριση του εγκαύματος από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό είναι μείζονος σημασίας για την πορεία της υγείας του ασθενούς. Η εκπαίδευση και εξειδίκευση μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας αυτών των τραυματισμών.

 

Η νοσηλεία ενός εγκαυματία απαιτεί γνώσεις και τεχνικές διαχείρισης από τους νοσηλευτές τόσο στις ΜΕΘ όσο και στους εγκαυματολογικούς θαλάμους.

 

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαυματικές μονάδες στο εξωτερικό είναι επιβεβλημένη για το νοσηλευτικό προσωπικό των εγκαυματικών μονάδων, καθώς και η μεταλαμπάδευση της γνώσης στους συναδέλφους τους και αποτελεί σημαντικό στόχο της SALVIA.

 

Εκπαίδευση φυσιοθεραπευτών

Η αποκατάσταση μετά την νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και κατά τη διάρκειά της, είναι από τους κρισιμότερους τομείς για την επιτυχία της αποθεραπείας ενός εγκαύματος.

 

Είναι προφανές ότι η σοβαρότητα του τραυματισμού πολλές φορές απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία, η οποία επιφέρει σοβαρά κινητικά προβλήματα και απαιτεί εξειδικευμένη φυσιοθεραπευτική παρέμβαση. Επιπλέον, όμως, η θεραπεία των ουλών, των λοιπών κακώσεων και των παραμορφώσεων που προκαλούνται από το έγκαυμα σε οστά, ιστούς και δέρμα απαιτεί φυσιοθεραπευτές με ειδική εκπαίδευση και εμπειρία σε τεχνικές που βοηθούν στην λειτουργικότητα την ανάπλαση και τη μείωση των ουλών. Η βελτίωση όλων αυτών βοηθάει τόσο το αισθητικό μέρος όσο και το λειτουργικό/κινητικό πρόβλημα που επιφέρει το έγκαυμα στο σώμα.

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση και διαρκής εξειδίκευση των φυσιοθεραπευτών για το έγκαυμα και τη θεραπεία των ουλών.

 

Στόχος της SALVIA είναι να οργανώνει και να χρηματοδοτεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ατόμων σε εξειδικευμένες κλινικές στο εξωτερικό που στη συνέχεια θα μπορούν, αποκτώντας και τη σχετική εμπειρία, να λειτουργούν οι ίδιοι ως εκπαιδευτές για άλλους, ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο σύστημα μετεκπαιδεύσεων στη χώρα μας.