ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ο ρόλος μας δίπλα σε όσους ασχολούνται με το έγκαυμα είναι να ακούμε, να ακολουθούμε τη στόχευσή τους και να συμβάλουμε με εκείνη την τεχνογνωσία και καινοτομία που συμπληρώνει καλύτερα τις δικές τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της SALVIA είναι να μειώσουμε τις σωματικές και ψυχικές ουλές κάθε εγκαυματία, με ειδική έμφαση στα παιδιά. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής και αποθεραπείας κάθε εγκαυματία στην Ελλάδα μέσα από την άμεση ατομική υποστήριξη και την αναβάθμιση του συστήματος υγείας και αποκατάστασης, αλλά και της κάλυψης από Κράτος Πρόνοιας όλων των αναγκών. Τέλος να συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων από έγκαυμα στη χώρα και των θυμάτων.

ΟΡΑΜΑ

Όραμά μας είναι να φτάσει η SALVIA να αποτελεί το «σημείο αναφοράς» για το έγκαυμα μέσα από τις παρεμβάσεις της στους τρεις βασικούς πυλώνες δράσης της:

Πρόληψη

  • Να πετύχουμε το στόχο η Ελλάδα να αναπτύξει κουλτούρα πρόληψης για το έγκαυμα.
  • Να μειωθούν τα ατυχήματα εγκαύματος.

Υποστήριξη εγκαυματία - Ενημέρωση

  • Κάθε εγκαυματίας να βρίσκει συμπαράσταση και κοινωνική υποστήριξη, ώστε να μετατρέπεται από θύμα σε νικητή ακόμα και σε life coach για άλλους.
  • Κάθε πολίτης ή/και εγκαυματίας να βρίσκει συγκεντρωμένη εύκολα προσβάσιμη έγκυρη ενημέρωση για το έγκαυμα, τους κινδύνους, τρόπους αποφυγής και αντιμετώπισης.

Θεραπεία - Αποκατάσταση

  • Να μειωθεί η θνησιμότητα και οι σοβαρές επιπτώσεις υγείας στους εγκαυματίες, συμβάλλοντας με δράσεις στην βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού, γνώσης και τεχνογνωσίας θεραπείας και αποθεραπείας, συντονίζοντας τη συνεργασία της επιστημονικής / ιατρικής κοινότητας, του Κράτους και του Ιδιωτικού τομέα.
  • Να αναπτυχθεί η Ελλάδα, με τη βοήθεια της SALVIA, και να αποτελεί πρότυπο, αντίστοιχο με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, στον τομέα της θεραπείας και της αποκατάστασης του εγκαύματος, να καλύπτει ακόμα και εισαγόμενα περιστατικά που θα την επιλέγουν λόγω εξειδίκευσης και αριστείας.
  • Να καλύπτει το Κράτος Πρόνοιας όλα τα απαραίτητα έξοδα για την αποκατάσταση.
  • Εν τέλει να εξάγουμε αυτό το μοντέλο πρόληψης-θεραπείας-αποκατάστασης μέσα από συντονισμό και συνεργασίες σε άλλες χώρες.

ΑΞΙΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ