ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Παρεμβάσεις στο Θεσμικό Πλαίσιο

Η Salvia εντόπισε άμεσα την ανάγκη ανάπτυξης ή εκσυγχρονισμού του θεσμικού / νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη από το Κράτος των αναγκών θεραπείας και αποκατάστασης ατόμων που τραυματίστηκαν με εγκαύματα.

Επιπλέον, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κάθε νομοθετική παρέμβαση απαιτεί επιπλέον δράσεις για την παρακολούθηση στην πράξη, αποσφαλμάτωση και επιτάχυνση της εφαρμογής της, η Salvia συνεργάζεται με την Πολιτεία και κάθε εμπλεκόμενο φορέα (πχ ΕΟΠΥΥ), μέχρι την πλήρη και ομαλή εφαρμογή των μέτρων.

Ταυτόχρονα υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης των εμπλεκομένων και ειδικά ιατρών, φαρμακοποιών και προμηθευτών ειδικών υλικών είτε άμεσα είτε μέσω των φορέων τους, των Κρατικών σελίδων και των εφαρμογών λειτουργίας (πχ συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ), ώστε να γνωρίζουν τις παροχές και τον τρόπο συνταγογράφησης και εκτέλεσης των συνταγών.

Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών

Update 12/5/2022: Ψηφίστηκε η Διάταξη Νόμου για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος.

Η κάλυψη της αποκατάστασης όλων των εγκαυματιών από κάθε αιτία εγκαύματος, όπως τα αστικά και εργατικά ατυχήματα, καθώς και τα θύματα εγκληματικών ενεργειών, αποτελούσε πρωταρχικό στόχο της SALVIA, της μοναδικής Ελληνικής Οργάνωσης υποστήριξης των εγκαυματιών, η οποία κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο, βασισμένες στην πολυετή της δράση και εμπειρία σχετικά με τα εγκαύματα κάθε τύπου, οι οποίες έγιναν αποδεκτές.

 

Διαβάστε περισσότερα:

https://salvia.org.gr/deltio-typou-diataksi-nomou-gia-to-ethniko-mitroo-egkavmation-thymaton-apo-kathe-aitia-egkavmatos/

και:

https://salvia.org.gr/egine-praksi-to-ethniko-mitroo-egkavmation/

 

Διεκδικήσεις 2021:

Mετά την επίτευξη του αρχικού στόχου από το 2018 για το Μάτι, το Μητρώο Εγκαυματιών αφορά αποκλειστικά όσους προέρχονται από δασικές πυρκαγιές και συνεπώς δεν καλύπτονται εγκαυματίες από αστικά εγκαύματα, ατυχήματα, εγκλήματα κλπ.

Ακόμα και οι πυροσβέστες – μόνιμοι ή εθελοντές – μόνο με αυτό το Μητρώο Εγκαυματιών έγινε εφικτό καλύπτονται σήμερα έστω για τις δασικές πυρκαγιές. Όμως δεν καλύπτονται αν τραυματιστούν σε άλλο περιστατικό πχ αστική πυρκαγιά.

Στόχος της SALVIA είναι η διεύρυνση του Μητρώου Εγκαυματιών ώστε να περιλαμβάνει τους εγκαυματίες από κάθε τύπο πυρκαγιάς (αστικές, ατυχήματα, εγκλήματα κλπ) και να καλύπτονται τα έξοδα υλικών και θεραπειών αποκατάστασής τους.

Επιπλέον ευρύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός Δυναμικού Αμφίδρομου Ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών που θα μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για εξειδικευμένες παροχές στους ωφελούμενους όσο και για εξαγωγή στατιστικών ή άλλων στοιχείων, χρήσιμων στη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και στην Επιστήμη. Για την υλοποίησή του θα αξιοποιηθεί κάθε δυναμική της Οργάνωσης, αλλά και των υποστηρικτών της, ώστε να αναδειχθεί στα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς η αναγκαιότητα αυτή.

Προώθηση Στατιστικής και Έρευνας

Στην Ελλάδα έως σήμερα δεν υπάρχει επίσημη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καταγραφή στοιχείων για το έγκαυμα και τους εγκαυματίες.

Δεν υπάρχουν και δεν προωθούνται νέες σύγχρονες επιστημονικές μελέτες που να καλύπτουν το ευρύ πεδίο του τραυματισμού, της θεραπείας και της αποκατάστασης εγκαυματιών.

Η SALVIA συμβάλλει με στοχευμένες ενέργειες στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αρμόδιων Επιστημόνων, Ιδρυμάτων, Φορέων, αλλά και της Πολιτείας.

Επιπρόσθετα ένας ολιστικός Ψηφιακός σχεδιασμός του Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών θα μπορούσε να προσφέρει δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα για την στατιστική ανάλυση και την υλοποίηση νέων ή επικαιροποίηση μελετών σε κάθε πεδίο.

Υποστήριξη Μονάδων Εγκαυμάτων

Η καθημερινή επαφή με δεκάδες περιστατικά εγκαύματος και η συνεργασία της SALVIA με τους ιατρούς στις μονάδες εγκαυμάτων της χώρας, σε συνδυασμό με τις επαφές και συνεργασίες εκτός Ελλάδας, έχουν αναδείξει σημαντικά σημεία προς βελτίωση και εκσυγχρονισμό, αλλά και υπάρχουσες καλές πρακτικές και τεχνογνωσία που μπορούν να αναπτυχθούν στη χώρα μας.

Η SALVIA αξιοποιώντας την εμπειρία της Επιστημονικής Επιτροπής της συμβάλλει στην ανάδειξη του προβλήματος στους αρμόδιους Φορείς και την Πολιτεία, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες.