Συμμετοχή της SALVIA στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ

Η Salvia Burn Association AMKE συμμετέχει στην επιτροπή που συστήθηκε από το Υπουργείο Υγείας με στόχο την οργανωμένη ανάλυση του προβλήματος και τις τεκμηριωμένες προτάσεις από τους ειδικούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των εγκαυματιών και των οικογενειών τους.

Είναι τιμή μας και δεσμευόμαστε ότι θα προσφέρουμε και θα αξιοποιήσουμε όλη την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει – και συνεχίζουμε – υποστηρίζοντας δεκάδες εγκαυματίες σε όλη τη χώρα.

Ευχαριστούμε και προσωπικά τον Υφυπουργό Κο Μ.Θεμιστοκλέους που έλαβε άμεσα αποφάσεις και μέτρα, στο πλαίσιο και των προτάσεών μας, για τα προβλήματα και τις ανάγκες στη θεραπεία και αποκατάσταση των εγκαυματιών στη χώρα μας.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%A30465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-3%CE%A32