Ποιοι είμαστε

Ξεκινώντας ως κάτοικοι από το Μάτι και εθελοντές που υποστηρίξαμε από το 2018-2020 τους εγκαυματίες από εκείνη τη φωτιά, θέλοντας να μείνει παρακαταθήκη η εμπειρία που αποκτήσαμε,  δημιουργήσαμε το 2021 τη SALVIA, τη μοναδική οργάνωση για το έγκαυμα και τους εγκαυματίες στην Ελλάδα.

 

Από το 2018 αναπτύξαμε άριστη συνεργασία με τους πλαστικούς γιατρούς στα περισσότερα  μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, ενώ συνεργαστήκαμε στενά με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, καθώς και με αρκετούς άλλους Φορείς και Οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και με την Πολιτεία, υλοποιώντας πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ενίσχυσης των 60 εγκαυματιών από το Μάτι, σε διάφορα επίπεδα προς εκείνους. Σημαντική ήταν η εμπειρία από την αποστολή Ελβετών ειδικών που οργανώσαμε, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας με την Ελβετική Οργάνωση για το έγκαυμα FLAVIE.

 

Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία για τη νομοθετική κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών και της αποκατάστασης των εγκαυματιών, μέσω ΕΟΠΥΥ. Συμβάλαμε στην θεσμοθέτηση του Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών και στην υλοποίηση του συστήματος συνταγογράφησης.

 

Αποκτήσαμε εμπειρία από τα πολλά ταυτόχρονα περιστατικά στο Μάτι και πλέον υποστηρίζουμε καθημερινά, σε πολλά επίπεδα, δεκάδες εγκαυματίες (από Μάτι και μετέπειτα περιστατικά).

 

Το όνομα της Οργάνωσης είναι Salvia από το ομώνυμο φυτό, το οποίο στην Ελλάδα ονομάζεται και «φωτιά», ενώ το όνομα αυτό παραπέμπει στο salvare/salvation που σημαίνει «διάσωση», «σωτηρία».

Η ανάγκη

Αποστολή μας είναι να ελαττώνουμε τις σωματικές και ψυχικές ουλές από τα εγκαύματα στην Ελλάδα και να μετατρέπουμε τους εγκαυματίες – θύματα σε εγκαυματίες – survivors και στη συνέχεια σε εμπνευστές για άλλους ανθρώπους.

Η βαρύτητα του εγκαύματος ως τραύμα, ως πολυπαραγοντική νόσος και η δυσκολία αποκατάστασης, καθιστούν τη ζωή κάθε εγκαυματία ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ μια ορθή, οργανωμένη και έγκαιρη παρέμβαση τόσο ιατρικά όσο και ψυχο-κοινωνικά μπορεί να μειώσει αισθητά το χρόνο αποκατάστασης και επιστροφής στην κανονικότητα.

Οι ανάγκες που δημιουργούνται μετά από έναν τραυματισμό από έγκαυμα είναι τεράστιες τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η επικέντρωση του εγκαυματία και του περιβάλλοντός του στην θεραπεία και αποκατάσταση των άμεσων σωματικών βλαβών δημιουργεί την ανάγκη υποστήριξης από τρίτους.

Κάθε εγκαυματίας και το περιβάλλον που τον φροντίζει χρειάζεται ένα «σημείο αναφοράς», μια συμβουλευτική ομάδα με εμπειρία για λήψη αποφάσεων θεραπείας-αποθεραπείας-αποκατάστασης, ψυχολογικής υποστήριξης με ειδικούς, αλλά και με πρώην εγκαυματίες που ανέκαμψαν, κοινωνικοποίησης με άλλους ασθενείς που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, συμβουλευτική και στήριξη σχετικά με την εμφάνιση/εικόνα των ουλών.

Είναι αναγκαίο στη χώρα μας να καταγραφούν και να προωθηθούν οι ανάγκες εξειδίκευσης και βελτίωσης της ιατρονοσηλευτικής προσέγγισης αυτού του τραυματισμού, σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και πρωτόκολλα στον τομέα της ιατρικής. Να εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισμός των εγκαυματολογικών μονάδων, αλλά και η λειτουργία τους με το εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και την κουλτούρα που απαιτείται γι’ αυτό το τραύμα.

Ταυτόχρονα το ευρύ κοινό θα πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένο και εκπαιδευμένο στην πρόληψη και αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού από έγκαυμα, αλλά και τη σωστή αντιμετώπιση αν συμβεί.

Οι εξειδικευμένες ομάδες όπως οι εθελοντές πυροσβέστες, αλλά και πολλοί φορείς της Πολιτείας θα πρέπει ακόμα πιο οργανωμένα να εξασφαλίζουν σε κάθε μονάδα τους το μέγιστο βαθμό ενημέρωσης και τεχνογνωσίας, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του εγκαύματος, αλλά και την ανάγκη για την  κάλυψη του κόστους αποκατάστασης.

Η Πολιτεία οφείλει να συνειδητοποιήσει την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και του σχεδιασμού σύγχρονων μονάδων εγκαύματος που θα μπορούν να ανταποκριθούν αξιόπιστα στα περιστατικά της χώρας αλλά, γιατί όχι και σε περιστατικά που θα μπορεί η χώρα να υποδεχθεί από άλλες γειτονικές.

 

Στην Ελλάδα δεν υπήρχε καμία Οργάνωση που να ασχολείται εξειδικευμένα με τους εγκαυματίες και με το έγκαυμα για την πολυδιάστατη αντιμετώπιση που απαιτεί ως τραυματισμός, γι’ αυτό ιδρύσαμε τη SALVIA.

Τι κάνουμε

Όραμά μας είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και το πάθος των μελών και των εθελοντών μας, ώστε η SALVIA να αποτελεί το «λιμάνι» που θα υποστηρίζει κάθε εγκαυματία και το “φάρο” που θα οδηγεί στη βελτίωση της θεραπείας και αποκατάστασης εγκαυματιών.

Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε το ευρύ κοινό και ειδικά τις ομάδες υψηλού κινδύνου (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ) για τους κινδύνους της φωτιάς και του εγκαύματος, ώστε να μειωθούν τα ατυχήματα, η βαρύτητά τους και κατά συνέπεια η θνησιμότητα.

Δημιουργούμε  ένα «φάρο» που καθοδηγεί, εμπνέει και  κινητοποιεί τους κατάλληλους ανθρώπους και φορείς στη χώρα, ώστε να συμβάλλουν να βελτιωθούν οι συνθήκες θεραπείας και αποκατάστασης στην Ελλάδα, να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες ή να αναπτυχθούν νέες κλινικές εγκαυμάτων, με άρτιο εξοπλισμό και συνθήκες νοσηλείας, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Συμβάλουμε επιπλέον ώστε να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον συνθηκών, γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης, μέσα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που θα μπορεί να προσελκύει ασθενείς ακόμα και από άλλες χώρες ή να παρέχει την τεχνογνωσία του εκτός των συνόρων σε χώρες με ανάλογες ανάγκες.

ΑΞΙΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΦΟΣΙΩΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ