ΟΜΑΔΑ

Οργάνωση και Διοίκηση

Η διοίκηση ασκείται από τους ιδρυτές που είναι και τα τακτικά μέλη οι οποίοι σχεδιάζουν τις δράσεις, συμμετέχουν ενεργά σε αυτές και εμπνέουν εθελοντές και συνεργάτες σύμφωνα με τις αξίες και τους σκοπούς της SALVIA.

Υποστήριξη στο έργο τους, με συμβουλευτικό ρόλο, δίνει η Επιστημονική Επιτροπή που παρέχει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και κατευθύνσεις στρατηγικής. Αποτελείται από άτομα που στον τομέα τους έχουν διακριθεί, αλλά έχουν και όραμα να βοηθήσουν στην κατεύθυνση της βελτίωσης των ιατρικών αποτελεσμάτων.

Τακτικά μέλη

Τα Τακτικά Μέλη της Οργάνωσης είναι οι εταίροι της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Ασκούν τη διοίκηση και εργάζονται για την προώθηση των σκοπών της, τη διασφάλιση των αξιών της SALVIA, την τήρηση του action plan και του χρονοδιαγράμματος.

Μαρίνα Καρύδα

Αλέξης Ανδρονόπουλος

Συνεργάτες

Οι συνεργάτες της Οργάνωσης καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες ή τα επιμέρους projects σχεδιάζοντας ή/και υλοποιώντας δράσεις.

Εμμανουέλα Γερακάκη

Project Assistant

Σταυριανή Πανουσοπούλου

Ψυχολόγος BA, MA, MSc Counselling Psychology & Psychotherapy

Επιστημονικός Συνεργάτης

Δημήτρης Νικολάου

DO MSc Ost Med Instructor E.C.S.I, EGOSEP,IST FPoS, EMERGO

Επιστημονικός Συνεργάτης

Χρύσα Γερακάκη

Σύμβουλος Social Media

Εθελοντές

Στη SALVIA πιστεύουμε πως ο εθελοντής δικαιούται να λαμβάνει ηθική και συναισθηματική ικανοποίηση και αναγνώριση για το έργο που προσφέρει μέσα σε ένα οργανωμένο και δομημένο πλαίσιο. Είναι σημαντικό ο εθελοντής να αισθανθεί ότι και ο ίδιος εξελίσσεται ως άνθρωπος μέσα από την προσφορά. Επιλέγονται εκείνοι που αρχικά το επιθυμούν και ταυτόχρονα μπορούν να βοηθήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ανάλογα με τις ατομικές δεξιότητες, γνώσεις και βάσει των αναγκών των προγραμμάτων μας. Στην ομάδα των εθελοντών συμμετέχουν και εγκαυματίες.

Λήδα Κυπριώτου

Ελβετία - Μέλος ΔΣ Ελβετικής Οργάνωσης FLAVIE

Δημήτρης Γερογιάννης

Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας

Λυδία Γερακάκη

Graphic Designer

Δημήτρης Σακελλαρίου

Σύμβουλος Στρατηγικής και Management

Δημήτρης Φιλιππής

Καρολίνα Παπανδρέου

Μάρη Παπαχρηστοπούλου

Μαριάνθη Χανδρινού

Sharon Y. Silverwood-Robson MBE

Burns Survivor – works at British Embassy Athens

Συνδεδεμένα Μέλη

Τα συνδεδεμένα μέλη είναι νομικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Οργάνωσης ή επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο και τους σκοπούς της.

Ελβετική Οργάνωση Εγκαυματιών

Γερμανική Οργάνωση Παιδιών με εγκαύματα

Υποστηρικτές

Οι Υποστηρικτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδράμουν περιστασιακά, αλλά ενεργά την Οργάνωση στην υλοποίηση των σκοπών της.

HIGGS | Higher Incubator Giving Growth & Sustainability

Ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων |ΟΚοιΠ| που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Θησέας

Κέντρο Αποκατάστασης

Μάγδα Π. Καπότη- Ταζεδάκη

Νομικός Σύμβουλος

Easydot

Σύμβουλος WebServices

Πυροσβεστικός και Ιατρικός Εξοπλισμός

Επιστημονική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική/Επιστημονική Επιτροπή είναι προσωπικότητες με όραμα που λειτουργούν ως μέντορες προτείνοντας θέματα και δράσεις που άπτονται στο επαγγελματικό ή επιστημονικό πεδίο τους, όπως στις θεραπείες και στην αποκατάσταση εγκαυματιών, στην εκπαίδευση ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, στις νέες τεχνικές/τεχνολογίες, καθώς και στη συμβολή στην ανάπτυξη και βελτίωση της ιατρικής γνώσης και παροχής υπηρεσιών στη χώρα.

Ειρήνη Γκαμάτση

Πλαστικός Χειρουργός ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Δημήτρης Κρικώνης

Πλαστικός Χειρουργός ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο / Λάτσειο

Αντώνης Κυριακόπουλος

Πλαστικός Χειρουργός ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Αλέξανδρος Λυσιώτης

Πλαστικός Χειρουργός ΓΝΑ ΚΑΤ

Έβελυν Μπέτση

Πλαστικός Χειρουργός

Σοφία Παπαδοπούλου

Πλαστικός Χειρουργός ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αθηνά Λαβρεντίεβα

Αναισθησιολόγος –Εντατικολόγος ΓΝΘ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δωρητές

Το έργο της Οργάνωσης υποστηρίζεται οικονομικά και λειτουργικά από ιδιωτικούς πόρους, δωρεές, χορηγίες και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η Οργάνωση με απόλυτη διαφάνεια δημοσιεύει απολογισμό και αποδίδει αναφορές σε όλους όσοι την στηρίζουν στο έργο της.

Ιδρυτικός Δωρητής