Ενημερωτικό υλικό

Η SALVIA δημιουργεί ενημερωτικό υλικό σε όλες τις μορφές – ψηφιακό και έντυπο – και το διανέμει σε κατάλληλα κανάλια, ώστε να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα το κοινό που απευθύνεται.