ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Σημαντική δράση της SALVIA είναι να ενημερώνει μαζικά το ευρύ κοινό, μέσω συνεχόμενων εκστρατειών, για τους κινδύνους του εγκαύματος και τη σοβαρότητα του τραυματισμού αυτού.

Μέσω του τύπου, της τηλεόρασης, καναλιών YouTube, αναρτήσεων στα Social Media, posters, φυλλαδίων κλπ μπορεί να αφυπνιστεί σημαντικά η κοινωνία στη διαχείριση καθημερινών συνηθειών, επικίνδυνων για τραυματισμό από έγκαυμα.