ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διάταξη Νόμου για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος.

Ψηφίστηκε το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο, «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

Εντός του Σχεδίου Νόμου βρίσκεται διάταξη, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η κάλυψη της αποκατάστασης των εγκαυματιών με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος.

Ρυθμίζεται πλέον ένα από τα βασικά προβλήματα της θεραπείας των εγκαυματιών στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται το διαχρονικό κενό του κόστους κάλυψης των εξειδικευμένων υλικών και μακροχρόνιων θεραπειών αποκατάστασης των εγκαυματιών από τον ΕΟΠΥΥ. Η πρώτη προσπάθεια κάλυψης εγκαυματιών είχε γίνει το 2019 με τη δημιουργία του αρχικού Μητρώου Εγκαυματιών – θυμάτων από δασικές πυρκαγιές.

Η κάλυψη της αποκατάστασης όλων των εγκαυματιών από κάθε αιτία εγκαύματος, όπως τα αστικά και εργατικά ατυχήματα, καθώς και τα θύματα εγκληματικών ενεργειών, αποτελούσε καίριο στόχο της SALVIA, της μοναδικής Ελληνικής Οργάνωσης υποστήριξης των εγκαυματιών, η οποία κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο για το παρόν άρθρο, βασισμένες στην πολυετή της δράση και εμπειρία σχετικά με τα εγκαύματα κάθε τύπου.

Με πρόσημο πρωτίστως ανθρωπιστικό, το Υπουργείο ήταν ήδη ευαισθητοποιημένο στα θέματα των εγκαυμάτων και στην ανάγκη κάλυψης επιπλέον κατηγοριών εγκαυματιών.

Με τη νέα διάταξη για το Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο κάλυψης της αποκατάστασης των εγκαυματιών.