ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ

Ψηφίστηκε ο Νόμος του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», εντός του οποίου βρίσκεται διάταξη για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Εγκαυματιών – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος, με την μετεξέλιξη ουσιαστικά και μετονομασία του πρώτου Μητρώου που κάλυπτε μόνο θύματα από δασικές πυρκαγιές.

Ρυθμίζεται έτσι ολοκληρωμένα από την Πολιτεία ένα από τα βασικά προβλήματα της θεραπείας των εγκαυματιών στην Ελλάδα και καλύπτεται το διαχρονικό κενό κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ του κόστους των εξειδικευμένων υλικών και μακροχρόνιων θεραπειών αποκατάστασης των εγκαυματιών.

Η κάλυψη της αποκατάστασης όλων των εγκαυματιών από κάθε αιτία εγκαύματος, όπως τα αστικά και εργατικά ατυχήματα, καθώς και τα θύματα εγκληματικών ενεργειών, αποτελούσε ιδρυτικό στόχο-πυλώνα της SALVIA, της μοναδικής Ελληνικής Οργάνωσης υποστήριξης εγκαυματιών. Για το λόγο αυτό η Salvia κατέθεσε, τόσο στη διαβούλευση στις 18/4/2022 όσο και απευθείας στον Υπουργό Υγείας στις 20/4/2022, συγκεκριμένη πρόταση διατύπωσης του άρθρου, βασισμένη στην πολυετή της δράση και εμπειρία σχετικά με τα εγκαύματα κάθε τύπου, αλλά και στις προτάσεις της Επιστημονικής της Επιτροπής.

Tο Υπουργείο ήταν ήδη ευαισθητοποιημένο στα θέματα των εγκαυμάτων και στην ανάγκη κάλυψης επιπλέον κατηγοριών εγκαυματιών, όπως έδειξε η συμπερίληψη άρθρου για κάλυψη θυμάτων εγκληματικών ενεργειών που αναρτήθηκε στη διαβούλευση.

Να θυμίσουμε ότι η πρώτη προσπάθεια κάλυψης εγκαυματιών από την Πολιτεία είχε γίνει το 2019, με τη δημιουργία του αρχικού “Μητρώου Εγκαυματιών – θυμάτων από δασικές πυρκαγιές”. Και πάλι τότε, με μεγάλο αγώνα και πολύ κόπο, η λειτουργία του Μητρώου ολοκληρώθηκε με παρέμβαση προς το Υπουργείο Υγείας των – εθελοντών – Μαρίνας Καρύδα και Αλέξη Ανδρονόπουλου.

Σήμερα με το Εθνικό Μητρώο Εγκαυματιών η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο κάλυψης της αποκατάστασης των εγκαυματιών.

Η αναγνώριση από το Γραφείο του Πρωθυπουργού για το έργο της Salvia:Παρακάτω με ιστορικά χρονική σειρά:

Το αρχικό άρθρο που αναρτήθηκε στη διαβούλευση:Το (μοναδικό) σχόλιο-παρέμβαση έγινε από τη Salvia στην επίσημη διαβούλευση:Η πρόταση που κατέθεσε στις 20/4/2022 στον Υπουργό Υγείας η SLAVIA για το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ και τη διατύπωση του εν λόγω άρθρου ήταν:

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, διευρύνεται η έννοια του μητρώου εγκαυματιών από δασικές πυρκαγιές του Ν.4626 (Α΄141-16/9/19) σε ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΙΩΝ – θυμάτων από κάθε αιτία εγκαύματος και προβλέπεται η ένταξη σε αυτό εγκαυματιών από ατύχημα ή οποιαδήποτε αιτία δασικής ή αστικής πυρκαγιάς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία πρόκλησης εγκαύματος κάθε τύπου (θερμικού, χημικού, ηλεκτρικού, από ακτινοβολία κλπ), συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών για τα οποία υπάρχει σχετική δικογραφία και ορίζεται διαδικασία κατηγοριοποίησής τους κατά παρέκκλιση κάλυψης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και διάθεσης σε αυτούς των πάσης φύσεως φαρμάκων, επουλωτικών και αναπλαστικών σκευασμάτων (γέλες σιλικόνης, ενυδατικές αλοιφές, αντηλιακές αλοιφές, προϊόντα αντισηψίας), επιθεμάτων (σιλικόνη, γάζες), ελαστικών και πιεστικών ενδυμάτων, πιεστικής μάσκας προσώπου-νάρθηκα, καθώς και της παροχής της απαραίτητης κατ’ οίκον νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοθεραπειών, των φυσιοθεραπειών και λοιπών θεραπειών και επεμβάσεων για την αποκατάστασή τους.

Το άρθρο όπως τελικά ψηφίστηκε: